ผ้ายกเมืองนครทอลายเกล็ดพิมเสน

กลุ่มงานศิลปหัตถกรรม ประเภทงานหัตถศิลป์ไทย

ผ้าทอลายเกล็ดพิมเสน  เป็นผ้ายกนครกลุ่มลายกรวยเชิงหลายชั้น ลายเกล็ดพิมเสนเป็นลายผ้ายกเมืองนครโบราณที่มีความสวยงามมาก ทอเป็นลายอยู่บริเวณท้องผ้า ลักษณะลวดลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก และผลึกรูปเพชรเจียระไน. ลักษณะกรวยเชิงจะมีความละเอียดอ่อนช้อย ลวดลายหลายลักษณะประกอบกัน ริมผ้าจะมีลายขอบผ้าเป็นแนวยาวตลอดทั้งผืน กรวยเชิงมี 3 ชั้น ลักษณะพิเศษของกรวยเชิงรูปแบบนี้ คือ พื้นผ้าจะมีการทอสลับสีด้วยเทคนิคการมัดหมี่เป็นสีต่างๆเช่น แดง น้ำเงิน ม่วง ส้ม น้ำตาล

ประเภทงานหัตถกรรม :
เครื่องทอ
ผู้สร้างสรรค์ :
ขนาด :
กว้าง 100 ซ.ม. ยาว 270 ซ.ม.
วัสดุ :
เส้นไหม และเส้นพุ่งดิ้นทอง
อายุ/ปีที่ผลิต :
2563
รายละเอียดชิ้นงาน

ผ้าทอลายเกล็ดพิมเสน เป็นผ้ายกนครกลุ่มลายกรวยเชิงหลายชั้น ใช้กรรมวิธีการทอให้เกิดลวดลายโดยการยกตะกอ  แยกเส้นด้ายยืนขึ้นเป็นลวดลายเฉพาะ โดยการยกตะกอ ไม่ได้มีการเพิ่มเส้นด้ายยืนหรือเส้นได้พุ่งพิเศษเข้าไป การทอจะใช้ตะกอร่วมที่ออกแบบให้สามารถทอได้ทั้งลายขัดและลายยกดอกสลับกันไปในเนื้อผ้า

ข้อมูลแหล่งที่มา