ที่อยู่ : 59 หมู่ 4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290

โทรศัพท์ 0 3536 7054-9

โทรสาร 0 3536 7050-1

สายด่วน 1289

อีเมล info@sacict.or.th

ติดตามข่าวสารจากทาง ศ.ศ.ป.